MOW

Witamy na stronie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Kamionku Wielkim.


Jesteśmy placówką resocjalizacyjną dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat , w normie intelektualnej. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Elblągu, nadzór dydaktyczny pełni Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu. W ośrodku funkcjonuje internat na 84 wychowanków, szkoła podstawowa na poziomie klasy VI i gimnazjum specjalne na poziomie klas od I do III. Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna w osobach nauczycieli przedmiotowców i wychowawców internatu o łącznej liczbie 30. Ponadto nad procesem resocjalizacyjnym czuwa psycholog, pedagog i pracownik socjalny. W placówce funkcjonują miejsca opieki hostelowej dla usamodzielnianych wychowanków, kontynuujących naukę w ośrodku lub podejmujących dalszą edukację w innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Nasza placówka położona jest na terenie Parku krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Tędy wiedzie trakt turystyczny z Elblaga do Kadyn, Tolkmicka, Fromborka i dalej do Braniewa, nieopodal którego znajduje się przejście graniczne do Kaliningradu Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej liczy 13.460 ha powierzchni. Północno-zachodnia jej krawędź opada ku Zalewowi Wiślanemu, pozostała część to ogromna ilość form terenowych( wąwozów, jarów i malowniczych strumieni).

Wysoczyzna Elbląska to również bogactwo różnorodnego drzewostanu, któremu towarzyszy rzadka roślinność. Do niewątpliwych atrakcji Wysoczyzny można zaliczyć letnią rezydencję Cesarską w Kadynach, były park uzdrowiskowy w Nadbrzeżu-Połoniny, domy podcieniowe w Łęczu, Hucie Żuławskiej oraz dwory w Zajeździe, Bogdańcu i Ostrobrzegu. Wedrowców prowadzi po Wysoczyźnie Elbląskiej szlak turystyczny zwany „Kopernikowskim”, pomyślany jako trasa miejsca pobytu Mikołaja Kopernika w północnej Polsce.


Serdecznie zapraszamy w nasze strony.