Zostań OMNIBUSEM

           Wychowankowie grupy VI wzięli udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną konkursie OMNIBUS. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji projektu czytelniczego „Rozmowy między regałami”. Konkurs składał się z dwóch części: najpierw wychowankowie pisali test wiedzy ogólnej a potem rywalizowali w planszowych grach logicznych.

Zwycięzcą został Jakub Pomorski. GRATULUJEMYsmile

   

 

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

Żywa lekcja historii – Tajemnica osady TRUSO

       Wychowankowie naszego ośrodka zostali zaproszeni przez pracowników Muzeum Archologiczno - Historycznego w Elblągu do udziału w dniach otwartych projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historia and cultural area, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020”.

   

   

        Wychowankowie uczestniczący w zajęciach z uwagą wysłuchali opowieści o badanym stanowisku archeologicznym, o pracy archeologa oraz o historii poszukiwań osady TRUSO. Celem prowadzonych w Janowie wykopalisk jest zlokalizowanie cmentarzyska dawnych mieszkańców TRUSO. Zajęcia poprowadzili pracownicy Muzeum – p. Marek Jagodziński oraz p. Grzegorz Stasiełowicz.

   

   

        W dalszej części zajęć wychowankowie, dzięki grupie rekonstrukcyjnej TRUSO, poznali zwyczaje wikingów , zobaczyli repliki broni, ubrań, przedmiotów i narzędzi z tamtego okresu. Uczestniczyli w zabawach prowadzonych przez panią Dalię oraz doskonalili swoje umiejętności strzelania z łuku pod kierunkiem pani Agaty.

  

        Zajęcia były bardzo interesujące. Dziękujemy za zaproszenie.

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

Konkurs ortograficzny

"Kto czyta książki – pisze poprawnie"

 

          W ramach realizacji projektu czytelniczego „Rozmowy między regałami” w bibliotece szkolnej odbył się konkurs ortograficzny dla grupy VI. Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisania, ćwiczenie wytrwałości, rozwijanie zainteresowań literaturą oraz zachęcenie do czytania książek.  Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali test z ortografii i interpunkcji. Po zakończeniu testu uczniowie mogli sprawdzić popełnione błędy i uzyskać informację na temat zastosowanej zasady ortograficznej.

Konkurs wygrał Filip Lebiedziew. GRATULUJEMYsmile

   

 

 

Opracowała:

Kamila Malczyk

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

              W piątek 26 czerwca zakończyliśmy naukę w bieżącym roku szkolnym. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną miało ono zupełnie innych charakter, niż w latach ubiegłych - odbyło się w kameralnym gronie. Uczniowie po odśpiewaniu hymnu państwowego odebrali świadectwa promujące ich do następnej klasy, a klasa ósma – ukończenia szkoły podstawowej.

 

              Nauka w naszej placówce odbywała się do końca roku szkolnego w systemie stacjonarnym, a uczniowie mieszkali w grupach wychowawczych i nie wyjeżdżali na urlopy od początku marca. Dlatego część z naszych wychowanków po wystawieniu ocen końcoworocznych została już wcześniej urlopowana.

   

 

Miłym akcentem pożegnania zajęć w szkole był słodki poczęstunek, który chłopcy samodzielnie przygotowali.

 

 

Opracowała: 
X. Swatowska

Serdeczne podziękowania

          Samorząd Wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim składa najserdeczniejsze podziękowania Panu Dyrektorowi MOW Radosławowi Żyłowskiemu za opiekę i nadzór nad wychowankami placówki w okresie mijającego roku szkolnego.
Był to dla nas trudny czas, ze względu na ogłoszona pandemię i związaną z nią izolacją. Wielu z nas jest już w domach rodzinnych, wielu jeszcze czeka na wyjazd i na zgody z sądów rodzinnych. Ale ten spędzony wspólnie czas nauczył nas cierpliwości, wyrozumiałości i dobroci. Przeżyliśmy chwilę ciężkie tęskniąc za domem i rodziną bez możliwości wyjazdu i odwiedzin. Rozumiemy, że odbyło się to w wielu podobnych miejscach jak nasze w trosce o bezpieczeństwo osób tam przebywających.
 
          
 
    
 
   
 
      Dziękujemy Panu za naukę w normalnym trybie, za spowodowanie, że mieliśmy nowe pomysły na spędzenia czasu. Dziękujemy za Wielkanoc w gronie bliskich nam wychowawców, wyruszający Dzień Matki, za rozegrany mecz w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka oraz za opiekę i pomoc w każdej życiowej sytuacji. Dziękujemy za ogniska na terenie ośrodka, gdzie możemy się bawić i cieszyć życiem.
I do zobaczenia we wrześniu. Pragniemy także podziękować za liczne apele wzmacniające mięśnie  nóg oraz podnoszące nas na duchu.
Samorząd Uczniowski w imieniu wychowanków MOW składa podziękowania za opiekę także Wice Dyrektorom: panu Markowi Misztal i Panu Sławomirowi Żukowskiemu oraz Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego  Pani Bożenie Szczodrowskiej, Opiekunowi Koła Wolontariatu Pani Magdalenie Kuligowskiej oraz pedagogowi specjalnemu Pani Annie Wojtczak za udostępnienie materiałów do uszycia misiów, pomoc w wydrukowaniu podziękowań oraz za okazane serce i wyrozumiałość.
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Opracowali:
Wychowankowie MOW
 
 

Dzień Dziecka na sportowo

      W dniu 1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka w naszej szkole.  Z Wychowawcami klas mieliśmy zajęcia integracyjne, ciasto, herbatę i zorganizowane gry edukacyjne.

   

   

   

    W internacie czekał nas mecz towarzyski z kadrą pedagogiczną. W składzie kadry grali: Pan Dyrektor ds. wychowawczych Marek Misztal, wychowawcy: Michał Basek, Artur Podborowskj, Mariusz Jarczewski, Paweł Górny, Mateusz Gagjew. Sędziował były dyrektor, wychowawca i nauczyciel Pan Ryszard Kaszczyc.

   

   

         Reprezentanci obu drużyn z ramienia internatu to wychowankowie grupy I i grupy III w jednej drużynie oraz grupy IV, VI i VII w drugim zespole. Kapitanami drużyn byli: Krystian Kollman i Kacper Tomiński. Mecze jakie rozegraliśmy były doskonałą zabawą i dużym dla nas przeżyciem - mogliśmy z  naszymi  wychowawcami rywalizować a także dzielić zmęczenie, ducha walki i sportowej dyscypliny.

   

   

        Zdecydowaliśmy, że wszyscy grający to zwycięzcy. Dziękujemy także za wspaniałe zorganizowane ognisko z pysznymi przekąskami. Mimo, iż nie możemy nigdzie wychodzić i spędzamy czas w ośrodku od wielu tygodni i miesięcy, bez wyjazdu do domu i bez odwiedzin naszych bliskich, to umiemy docenić wartość wspólnoty, jaką tworzymy w naszej społeczności.

   

   

   

   

Dzień Dziecka jest dla nas wychowanków dniem zabaw, integracji i możliwości super zabawy. 

Dziękujemy za to organizatorom.

   

   

   

 

Opracował:

Krystian Kollman przewodniczący kl. I B

Wychowawca Magdalena Kuligowska

Dzień Matki

         W dniu 26 maja w auli MOW odbył się konkurs muzyczno - poetycki dla wychowanków ośrodka zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i I grupę wychowawczą z wychowawcą p. Magdaleną Kuligowską. W konkursie wzięło udział 23 wychowanków z każdej grupy wychowawczej. Większość chłopców zaprezentowała swoją autorską twórczość poetycką i muzyczną. W jury gościliśmy p. Dyrektora Radosława Żyłowskiego, zastępcę Dyrektora d/s wychowawczych p. Marka Misztala oraz opiekuna Samorządu uczniowskiego p. Bożenę Szczodrowską i p. Agnieszkę Mikołajczak - nauczyciela religii.
 
   
 
   
 
           Przedstawione wiersze i utwory muzyczne pokazały naszą miłość do naszych Mam, gdziekolwiek one dzisiaj były. Chcieliśmy w ten sposób okazać szacunek, tęsknotę oraz chęć naprawienia kilku błędów jakie popełniliśmy. Dziękujemy wychowawcom za nagrody p. Kamili Malczyk, p. Wojciechowi Petryckiemu i p. Bogdanowi Płocheciowi. Dziękujemy, że jesteście z nami i organizujecie nam zajęcia, dzięki którym czas, jaki spędzamy w Ośrodku wydaje się nam dobrze spożytkowany. Wiemy, że nie jesteśmy idealni ale bardzo Wam, wychowawcom dziękujemy.
 
   
 
 
 
 
Opracował:
Krystian Kollman
  Przewodniczący klasy IB 
 
Kilka słów od wychowawcy:
 
" Niech staną zegary
Zamilkną telefony
Dajcie psy kość, niech nie szczeka
Niech śpi najedzony"
W kategorii poezja -
I miejsce zajął Wiktor Jankowski
II miejsce zajął Kacper Wiktorek
III miejsce zajął Dominik Chrusciński
 
 
W kategorii muzycznej najlepsi byli: Krystian Kollman i Jakub Wójcik z autorską piosenką "Mamo"
"Masz magiczny kluczyk
Otwórz się na ludzi
Mimo zdrad, mimo ran
Warto się trudzić.
Nie płacz, nie szlochaj, bo Bóg Ciebie kocha"
 
Dziękuję bardzo drodzy wychowankowie za takie duże zainteresowanie z Waszej strony, które pokazało, jakie macie złote serduszka. Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.
 
 
Magdalena Kuligowska 

2077 dni KL Stutthof

        Ze względu na czas pandemii obchody 75. Rocznicy wyzwolenia KL Stutthof przebiegały w odmienny niż zazwyczaj sposób.

    

        Zaszczyceni udziałem w Koalicji Pamięci przygotowaliśmy uroczysty apel, na którym przypomnieliśmy fragment historii KL Stutthof oraz opowiedzieliśmy o pełnionym przez nas wolontariacie w Muzeum Stutthof. Cała społeczność naszej placówki obejrzała film dokumentalny „KL Stutthof 1939-45”. Wszystko odbyło się w specjalnie przygotowanej na tę uroczystość dekoracji szkoły.

    

 

PAMIĘTAMY!

 

Samorząd Szkolny

Warsztaty profilaktyczne " Nie zmarnuj swojego życia"

       W dniu 5 maja w MOW w Kamionku Wielkim odbyły się zdalne warsztaty profilaktyczne zorganizowane przez Grupę Muzyczną RYMCERZE dla wychowanków naszej na placówki pod hasłem "Nie zmarnuj swojego życia". Wysłuchaliśmy cennych rad życiowych i opowieści z życia wziętych osób, które tak jak my zbłądziły kiedyś we mgle.

   

   

            Warsztaty obejmowały także część muzyczno - artystyczną na której mogliśmy zaprezentować swoją własną twórczość - zaśpiewać własne teksty do bitu muzyki hip hop w rytmie rapu. Dzięki Panu Michałowi Basek umieliśmy się zachować na scenie z mikrofonem, ale też wiemy, że wierzy w nas i nasz potencjał. Uczy nas jak wydobyć swój talent, trenuje słuch muzyczny, oswaja nas podczas zajęć koła z mikrofonem i widownią.

   

   

       Dziękujemy również Pani Magdalenie Kuligowskiej za zorganizowanie tego spotkania, podczas którego mieliśmy okazję poznać rówieśników z MOW w Kielcach ze swoją opiekunka Martą Mazur.
Doświadczenie muzyki ocenianej przez producentów w studio Pana Jonatana Blank i Pana Łukasza Bęś już jest dla nas ogromnym sukcesem.
Przed nami kolejny etap twórczości - przygotowanie muzyki do profesjonalnego bitu. Pozdrawiamy wszystkich z MOW.

 

 

Opracował:

Krystian Kollman - przewodniczący klasy I B 

Adam Potoczek - przewodniczący Samorządu uczniowskiego MOW w Kamionku Wielkim

Dzień Ziemi

            22 kwietnia tradycyjnie na całym świecie obchodzimy Dzień Ziemi.  My również z tej okazji postanowiliśmy zorganizować apel. Przypomnieliśmy wszystkim zasady segregowania odpadów. Przygotowaliśmy również kartony oznaczone napisami i ustawiliśmy je na korytarzu szkolnym. Klasa I C przygotowała dla wszystkich zielone listki, które przedstawiciele tej klasy rozdali na apelu wszystkim uczniom oraz gazetkę na korytarzu szkolnym związaną z tematem dzisiejszego dnia.

   

   

 

Dbaj o środowisko!

 

Samorząd Szkolny