Wizyta przygotowująca spotkanie polskiej i angielskiej młodzieży

         We wtorek 1 października w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim gościliśmy delegację nauczycieli z St. Lawrence’s z Wielkiej Brytanii. Wizyta miała na celu przygotowanie spotkania polskich i angielskich uczniów, które planowane jest na wiosnę przyszłego roku, w ramach programu Erasmus plus, akcja KA2. W czasie spotkania zostały ustalone główne wytyczne wspólnych zajęć edukacyjnych młodzieży oraz organizacja ich pobytu w Polsce.
 
 
       Szkołę St. Lawrence’s nasi pracownicy mieli przyjemność odwiedzić w styczniu tego roku, podczas szkolenia Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nauczyciele i wychowawcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim zapoznali się z metodami i formami pracy w tej szkole, nawiązali współpracę z jej pracownikami. W niedalekiej przyszłości będą mieli możliwość zaprezentowania stosowanych w naszej placówce metod i form pracy oraz podzielenia się swoimi sukcesami w pracy z młodzieżą. Natomiast nasi wychowankowie poznają swoich angielskich rówieśników oraz będą mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim.
 
 
Opracowała:
Xymena Swatowska