Z wizytą na strzelnicy LOK w Olsztynie.

Z WIZYTĄ NA STRZELNICY LOK W OLSZTYNIE

 

 
      W poniedziałek 11 grudnia zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora LOK w Olsztynie na warsztaty strzelania z broni sportowej. Miejscem spotkania była strzelnica sportowa Ligi Obrony Kraju. Każdy z nas łącznie z wychowawcami, mógł spróbować swoich umiejętności strzeleckich. Dla wielu chłopców był to pierwszy kontakt z bronią. Na początku instruktor poinformował nas o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz podstawach z budowy broni. Po zakończonym instruktażu zachowywania się na strzelnicy okazało się, że strzelanie wcale nie jest takie łatwe.

 

Sport strzelecki wymaga wielkiej precyzji i opanowania. Spotkanie przepełnione było dobrą zabawą, lekcją opanowywania emocji jak również sprawdzianem odpowiedzialności. Chłopcy zachowywali się wzorowo a wyborowa kadra LOK jak zawsze stanęła na wysokości zadania. Dziękujemy bardzo organizatorom, za bardzo przyjemnie spędzony czas.

ZDJĘCIA