Zwycięstwo w Warszawie! Nagroda Premiera RP dla MOW w Kamionku Wielkim

     Kolejny ogromny sukces odniosła grupa teatralna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim podczas XXIV Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR 2019”. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 04.12.2019 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

   

   

              „OSPAR” to prestiżowa impreza artystyczna organizowana przez środowisko akademickie Warszawy dla placówek opiekuńczych, wychowawczych, poprawczych środowiskowych i socjoterapeutycznych z całej Polski. W tegorocznym przeglądzie (po wstępnych eliminacjach ogólnopolskich) na warszawskiej scenie wystąpiło 28 zespołów artystycznych.

   

   

              W bardzo silnej konkurencji młodzi aktorzy z Kamionka Wielkiego, za spektakl „Kilka chwil urwanych z życia”, zdobyli I miejsce ze złotą statuetką OSPAR i Nagrodę Główną ufundowaną przez Premiera RP pana Mateusza Morawieckiego. Pan premier przekazał również zespołowi z Kamionka Wielkiego List Gratulacyjny. Zdaniem licznie zgromadzonej na widowni społeczności akademickiej, spektakl „Kilka chwil urwanych z życia” był najciekawszym z zaprezentowanych i wywołał najwięcej emocji i artystycznych wrażeń z uwagi na nowatorski sposób prezentacji scenicznej.

   

              Spektakl zrealizowany został w formie dramy teatralnej i składał się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono studium czterech przypadków różnego rodzaju relacji rodzinnych. Widz zobaczył jak postawa ojca wobec syna może wpływać na jego poczucie bezpieczeństwa, samoakceptację i system wartości. W improwizowanych dialogach wychowankowie pokazali różne możliwości wzajemnych relacji ojca i syna oraz ich konsekwencje w późniejszych sytuacjach życiowych. W części drugiej spektaklu – w sekwencji scen pantomimicznych z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym, młodzi aktorzy przedstawili w sposób symboliczny najważniejsze, decydujące sceny spektaklu. Duże znaczenie dla efektu artystycznego spektaklu miało również odpowiednie operowanie oświetleniem sceny.

   

              Spektakl zaprezentowany został również w dniu 05.12.2019 r. podczas konferencji „Skuteczni w pracy z agresywnymi uzależnionymi” w Kamionku Wielkim i tego samego dnia na powiatowej konferencji „Bezpieczna szkoła” w Pasłęku, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Pomimo ogromnego zmęczenia fizycznego i psychicznego, młodzi aktorzy z Kamionka Wielkiego podczas wszystkich występów dali radę i spisali się bardzo dobrze. Wszystkie trzy prezentacje spektaklu „Chwile urwane z życia” zostały owacyjnie przyjęte przez publiczność.

   

              Skład grupy teatralnej tworzyli: Jakub Bartnikiewicz, Przemysław Pająk, Kacper Pawlak,  Piotr Lewicki, Bartłomiej Rebajn i Adam Potoczek.

           Opiekunami artystycznymi grupy byli wychowawcy: Michał Basek i Bogdan Płocheć.

                                                              

                                                                        Dyrektor MOW Radosław Żyłowski