Próbny egzamin ósmoklasisty

    Uczniowie klasy ósmej w piątek 6 grudnia przystąpili do pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty. Jako pierwszy napisali test z języka polskiego.

Kolejne egzaminy:
z matematyki  w poniedziałek 9 grudnia oraz język obcy nowożytny - w środę 11 grudnia.

   

Egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym będzie w kwietniu 2020 roku.
Harmonogram egzaminów:

  • 21.04.2020 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  • 22.04. 2020 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  • 23.04.2020 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.


Dlaczego ten egzamin jest tak ważny?
Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale jego wyniki są istotnym czynnikiem decydującym o przyjęciu do szkół średnich.

 

Opracowała:

Xymena Swatowska