LIST DO ŻOŁNIERZA

 

 

 

          W miesiącu listopadzie grupę projektową „Bliżej Historii” odwiedził pan kapitan Dariusz Demski z Centrum Operacji Morskich. Celem spotkania pod tytułem  "List do żołnierza" jest popularyzacja wiedzy o służbie żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju oraz na temat NATO i wojsk państw sojuszniczych stacjonujących na terytorium RP. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o trudach żołnierzy biorących udział w misjach na całym świecie.

Doświadczenie i wiedza pana kapitana sprawiła, iż słuchaliśmy go z zapartym tchem. Poznaliśmy życie oraz funkcjonowanie żołnierzy na misjach , którzy w naszych oczach są ludźmi bardzo odważnymi i świetnie wyszkolonymi. Podsumowaniem spotkania było napisanie listów do naszych żołnierzy przebywających na misjach poza terenem naszego kraju.

 Oprcował:

Łukasz Gorzycki

 ZDJĘCIA