Serdeczne podziękowania

          Samorząd Wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim składa najserdeczniejsze podziękowania Panu Dyrektorowi MOW Radosławowi Żyłowskiemu za opiekę i nadzór nad wychowankami placówki w okresie mijającego roku szkolnego.
Był to dla nas trudny czas, ze względu na ogłoszona pandemię i związaną z nią izolacją. Wielu z nas jest już w domach rodzinnych, wielu jeszcze czeka na wyjazd i na zgody z sądów rodzinnych. Ale ten spędzony wspólnie czas nauczył nas cierpliwości, wyrozumiałości i dobroci. Przeżyliśmy chwilę ciężkie tęskniąc za domem i rodziną bez możliwości wyjazdu i odwiedzin. Rozumiemy, że odbyło się to w wielu podobnych miejscach jak nasze w trosce o bezpieczeństwo osób tam przebywających.
 
          
 
    
 
   
 
      Dziękujemy Panu za naukę w normalnym trybie, za spowodowanie, że mieliśmy nowe pomysły na spędzenia czasu. Dziękujemy za Wielkanoc w gronie bliskich nam wychowawców, wyruszający Dzień Matki, za rozegrany mecz w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka oraz za opiekę i pomoc w każdej życiowej sytuacji. Dziękujemy za ogniska na terenie ośrodka, gdzie możemy się bawić i cieszyć życiem.
I do zobaczenia we wrześniu. Pragniemy także podziękować za liczne apele wzmacniające mięśnie  nóg oraz podnoszące nas na duchu.
Samorząd Uczniowski w imieniu wychowanków MOW składa podziękowania za opiekę także Wice Dyrektorom: panu Markowi Misztal i Panu Sławomirowi Żukowskiemu oraz Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego  Pani Bożenie Szczodrowskiej, Opiekunowi Koła Wolontariatu Pani Magdalenie Kuligowskiej oraz pedagogowi specjalnemu Pani Annie Wojtczak za udostępnienie materiałów do uszycia misiów, pomoc w wydrukowaniu podziękowań oraz za okazane serce i wyrozumiałość.
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Opracowali:
Wychowankowie MOW