WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WARSZAWY

         W dniach 28 i 29 listopada 2018 roku wychowankowie VI grupy, pod opieką wychowawców Artura Podborowskiego i Bogdana Malczyka,  uczestniczyli w wyciecze do Warszawy, w programie której było m.in.: obejrzenie i poznanie bogatej ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego,

             

 zwiedzanie budynku MEN oraz poznanie jego historii i roli jaką odegrał w okresie II wojny światowej,

spacer uliczkami Starówki warszawskiej oraz po Placu Zamkowym,

                 

 

wspólne zajęcia warsztatowe z dziećmi korzystającymi z bogatej oferty Oratorium przy bazylice p.w. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa (warszawska Praga Północ, ul. Kawęczyńska), zwiedzanie obiektu PGE Stadion Narodowy,

 

obejrzenie i poznanie niezwykłej - skierowanej do młodego pokolenia  ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.

      Ta bogata we wrażenia i emocje wyprawa do stolicy była swoistym podsumowaniem i uwieńczeniem programu wychowania patriotycznego pn. "100 LAT NIEPODLEGŁEJ" - skierowanego do tej grupy młodzieży w związku z tegorocznymi obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tego programu od początku września 2018 roku do końca listopada 2018 roku w/w młodzież była uczestnikiem szeregu zajęć nawiązujących do najnowszej historii naszego narodu i państwa (pogadanki historyczne, filmy dokumentalne i fabularne, grupowe konkursy historyczne z nagrodami, gazetki okolicznościowe, konkurs na okolicznościowy plakat - nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

przygotowanie i przeprowadzenie wieczornicy w dniu Narodowego Święta Niepodległości). W realizację tego cyklu zajęć zaangażowany był w zasadzie cały zespół wychowawczy grupy VI. Trudno dziś na dobrą sprawę ocenić ile z tego wszystkiego co młodzież zobaczyła i doświadczyła zostanie przez nią zapamiętane i uwewnętrznione. Mamy nadzieję, że przynajmniej dla części naszych podopiecznych będzie to punkt wyjścia do sięgnięcia i zapoznania się z ciekawą książką lub czasopismem, które podejmuje tematykę najnowszych dziejów Rzeczypospolitej.

Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o osobach spoza naszej placówki - dzięki którym ten cykl zajęć mógł się zakończyć opisywaną wycieczką.  Niniejszym,  chcielibyśmy w tym  miejscu wymienić i podziękować  za  różnorodne wsparcie:

Panu Jerzemu Wilkowi Posłowi RP, księdzu Sławomirowi Szczodrowskiemu z bazyliki p.w. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Warszawie oraz pracownikowi MEN-u Panu Tomaszowi Kwaczyńskiemu.

 

GALERIA

       Opracował 

 Bogdan   Malczyk

DOPALACZE - OFERTA ŚMIERCI

    W dniu 29.11.2018r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim w ramach programu „Dopalacze – oferta śmierci” funkcjonariusze KMP Elbląg  st.asp. Dariusz Komosiński,  mł.asp. Katarzyna Stankiewicz  oraz  dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu p. Marek Jarosz przeprowadzili zajęcia z wychowankami MOW oraz kadrą pedagogiczną.

      Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna za posiadanie narkotyków, czy też środków zastępczych  tzw. „dopalaczy”. Funkcjonariusze przekazali informacje o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie z dniem 20.08.2018r.

 

               Szczególną uwagę zwrócono na pojęcie „nowej substancji psychoaktywnej”, za której posiadanie obowiązuje odpowiedzialność karna  równoznaczna z posiadaniem narkotyków. Dyrektor PSSE p. Marek Jarosz przekazał informacje z zakresu szkodliwości  zażywania  środków zastępczych oraz narkotyków na organizm człowieka.

 

 

Agata Ojrzyńska

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE W FIRMIE ZARPOL - LEKCJE W TERENIE

          W dniu 21.11.2018r. uczniowie klasy I i II Branżowej Szkoły I Stopnia  uczestniczyli  w zajęciach zawodoznawczych w  zakładzie produkcyjnym Zarpol
w Gronowie Górnym.  Firma zajmuje się obróbką metali - produkuje części zamienne do turbin parowych i podzespołów do elektrowni zarówno w  Polsce, jak też w Anglii, Francji, Niemczech, Indiach, Chinach, Turcji oraz Rosji.

 

                                

 

  Nasi uczniowie poznali wiele urządzeń do obróbki metali, większość z nich ze sterowaniem elektronicznym CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych), które stosuje Firma Zarpol. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego w Gronowie Górnym oraz poznanie specyfiki pracy przy obróbce metali pozwoli naszym uczniom w przyszłości wybrać satysfakcjonujący ich zawód.

 

                                                   

 

              Po zajęciach  uczniowie udali się na krótki spacer uliczkami Starego Miasta w Elblągu. Było bardzo sympatycznie smile

 

 

Opracowała

Agata Ojrzyńska

Katarzyna Filip

Udział w marszu Niepodległości oraz w akcji „Pociąg do Niepodległej”

     W dniu 11 listopada 2018 roku z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wraz z wychowawcami p.Dawidem Trybą oraz p.Anną Patyk-Rosiak współpracując ze Stowarzyszeniem Historyczno – Poszukiwawczym Denar wybrali się na uroczyste obchody tego jakże ważnego dla Polaków Święta. Obchody odbywały się w Elblągu na placu Jagiellończyka . Chcąc oddać cześć bohaterom Polski Niepodległej prezentowaliśmy broń oraz mundury żołnierzy z różnych epok historycznych. Były to mundury m.in. powstańca wielkopolskiego, legionisty Piłsudskiego, błękitnej Armii Hallera mundury z 1936 roku oraz ubiór żołnierza Armii Krajowej.

   

     Sekcja  modelarska S.H.P. Denar  przy współpracy z Biblioteką Elbląską przygotowała warsztaty modelarskie pt. "Lokomotywa" Juliana Tuwima. Czytelnia dla dzieci zorganizowała malowanie i wyposażenie owego pociągu według wiersza, natomiast grupa rekonstrukcyjna MOW Kamionek Wielki  miała za zadanie wniesienie pociągu „Do niepodległości” na główny plac obchodów  oraz asystowanie przy całej ceremonii uczczenia  100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

  

  GALERIA

 

Opracował:

Wychowanek grupy III

Krzysztof Zelewski

 

 

LEŚNA PRZYGODA

      Wychowankowie z grupy III wraz z wychowawcą p. Dawidem Trybą w dniu 21.10.2018 roku ubrani w mundury polowe wybrali się do lasu na zajęcia z survivalu oraz zasady działania wykrywacza metalu w ramach projektu edukacyjnego „Bliżej Historii” .

  

     Każdy z wychowanków miał za zadanie zebranie materiałów do rozpalenia ogniska (najlepiej korę brzozy smile) a później za pomocą krzesiwa  rozpalić ogień na którym piekliśmy kiełbaski oraz parzyliśmy herbatę.

   

       Zapoznaliśmy się z zasadą działania wykrywacza metalu oraz mogliśmy spróbować swoich sił poszukując skarbów.W trakcie całej zabawy pobudziliśmy swoją wyobraźnie chwytając za patyki rozpętaliśmy III wojnę światową ,bawiliśmy się wyśmienicie. Po kilku godzinach dobrej zabawy wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.Cała ta przygoda bardzo zintegrowała naszą grupę .

 

GALERIA

 

 

 

Opracowali wychowankowie grupy III :

Krzysztof Zelewski

Filip Laskowski

 

WIECZORNICA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

     W powszechnej świadomości społecznej naszego narodu data 11 listopada 1918 roku oznacza spełnienie się wielkiego marzenia kilku pokoleń Polaków tj. odrodzenie się na nowo Państwa Polskiego. Wówczas to po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich a zarazem tragicznych XIX wiecznych zrywach powstańczych, wolna Polska powróciła na mapę świata. Rok 2018 jest zatem rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki tym wszystkim często zapomnianym i niedocenianym, którzy pozostali nieugięci wobec naszych wrogów, nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez: walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, przelaną krew, miliony ofiar, codzienne zmagania w polskich rodzinach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w ustawicznym trwaniu na straży narodowych tradycji i wartości. Niepodległość i wolność to wielkie wartości i dary, z których - jak dowodzi historia Polski - należy rozsądnie korzystać. Stąd płynie istota potrzeby kształtowania i wychowywania młodych ludzi w duchu znajomości polskiej historii, tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości czy poszanowania symboli narodowych.

      Poprzez realizację różnorodnych zadań i zajęć z programu wychowania patriotycznego pn. "100 LAT NIEPODLEGŁEJ" zespółwychowawczy grupy VI  MOW  w  Kamionku  Wielkim od początku września 2018 roku do końca listopada 2018 roku - przybliża wszelkimi dostępnymi formami problematykę utraty naszej państwowości w wieku XVIII, walki o niepodległość  i odzyskanie  przez nasz naród wolności w roku 1918.  

      Istotnym  elementem wspomnianego wcześniej programu było opracowanie, przygotowanie i zrealizowanie  w auli naszego ośrodka  w dniu 11 XI 2018 roku  przez  podopiecznych  grupy VI  pod  kierunkiem  nauczyciela   historii   naszej  szkoły mgr Bożeny Szczodrowskiej  oraz  zespołu  wychowawczego  grupy VI montażu słowno - muzycznego w postaci UROCZYSTEJ WIECZORNICY  z  okazji  100  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem przez wszystkich uczestników hymnu państwowego tj. "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie  nasza  młodzież  zaprezentowała Dyrekcji placówki, wszystkim pozostałym wychowankom, przybyłym na uroczystość pracownikom ośrodka z rodzinami oraz przedstawicielom rodziców naszych wychowanków - szereg nawiązujących do problematyki niepodległościowej: krótkich  szkiców  historycznych  dotyczących  sytuacji  społeczno - politycznej  na  naszych  ziemiach  u  schyłku  I  wojny  światowej,  wierszy polskich poetów  a  przede wszystkim  wielu  pieśni  legionowych.

  

     Wśród  tych  ostatnich  śpiewanych z  dużym zaangażowaniem  przez wszystkich uczestników  spotkania była min.: "My, Pierwsza Brygada..." ;  "O mój rozmarynie";  "Piechota"; " Ułani, ułani';  i inne.  Końcowymi  akordami  opisywanej  uroczystości  było  wspólne, dostojne  odśpiewanie  na  stojąco "ROTY"   oraz   drobny  poczęstunek  dla  wszystkich  przybyłych  w  postaci  pysznych,  nadziewanych  rogalików.

Wprowadzenie   i  czuwanie  nad   sprawnym  przebiegiem  tego  spotkania  pełniła  wychowawczyni  grupy VI  p.  Kamila  Malczyk.

 

GALERIA 

 

Opracował

Bogdan Malczyk

Uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”

        W piątek ( 9 listopada 2018 roku ) o godzinie 11.11 wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka uroczyście odśpiewali 4 zwrotki naszego hymnu narodowego. W apelu wzięli też udział dyrektorzy placówki, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracji i obsługi zaproszeni przez Samorząd Uczniowski.

 

       

     Oprawę i dekorację szkoły do tej uroczystości przygotowali wszyscy wychowankowie naszego ośrodka a uczniowie klasy III B, zadbali o nagłośnienie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękną lekcję patriotyzmu.

 

 

Bożena Szczodrowska

Mecz piłki nożnej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kamionku Wielkim

    W dniu 09.11.2018r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim odbył się mecz piłki nożnej między kadrą pedagogiczną a wychowankami MOW. Mecz ten był jedną z wielu imprez zorganizowanych na terenie naszej placówki dla upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Po odśpiewaniu hymnu przystąpiono do zawodów.

  

      Spotkanie to było bardzo zacięte i emocjonujące. Wiele zagrań i akcji stało na najwyższym poziomie. Na początku spotkania lekką przewagę uzyskała drużyna wychowanków prowadzonych przez p. Bożenę Szczodrowską. Następnie gra wyrównała się, wychowawcy doprowadzili nawet wynik meczu do stanu 4 do 3 dla naszych podopiecznych. Niestety w końcowej fazie spotkania kadra pedagogiczna nie wytrzymała kondycyjnie i straciła kolejnych 5 bramek. Mecz zakończył się wynikiem 9 do 3 dla wychowanków MOW. Młodzi piłkarze otrzymali z rąk Dyrektora placówki okazjonalny Puchar. Wręczono także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został Mariusz Grabowski, wychowanek gr. I. Natomiast najlepszym bramkarzem uznano wychowawcę p. Bogdana Płochcia. Trzeba także dodać, iż mecz przebiegał w przyjaznej atmosferze, bez fauli oraz przy wielkim dopingu zgromadzonej na trybunach społeczności ośrodkowej.

   

Uwieńczeniem imprezy było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż taki mecz musi otrzymać statut imprezy cyklicznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoją bezinteresowną pomocą.

 

GALERIA

Odpowiedzialni za organizację:

Artur Podborowski

Piotr Rajkiewicz

       Leszek Grędziński

 

 

 

 

 

III MŁODZIEŻOWE WARSZTATY WOJSKOWE

        W dniu 08.11.2018 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim odbyły się III Młodzieżowe Warsztaty Wojskowe.  W warsztatach brali udział zaproszeni goście z Ligi Obrony Kraju , 16 Pomorskiej  Dywizji Zmechanizowanej, kadra pedagogiczna oraz wychowankowie MOW.

        Warsztaty  rozpoczęły  się uroczystym  apelem. Po apelu wychowankowie wraz z opiekunami udali się do punktów warsztatowych by zapoznać się  z nauką strzelania, gdzie samodzielnie mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

 

      

Kolejnym punktem było zapoznanie wychowanków z  wyposażeniem wojskowym oraz z zajęciami survivalowymi.

         Jednak najważniejszym punktem  warsztatów był pokaz ratownictwa medycznego oraz nauka udzielania  pierwszej pomocy. W efekcie wychowankowie biorący udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy  oswajają się z koniecznością niesienia pomocy poszkodowanym. Dzięki takim  zajęciom uczymy się  odpowiedzialności za siebie i innych.

       

Na zakończenie warsztatów wszyscy  uczestnicy zostali poczęstowani pyszną wojskową grochówką . Było bardzo smacznie smile

 Serdecznie dziękujemy

GALERIA

 

Agata Ojrzyńska

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

       W dniu 7.11.2018r wychowankowie grupy VI i VII uczestniczyli w prelekcji  prowadzonej przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Elblągu. Tematem zajęć było motywowanie naszych podopiecznych do wyuczenia zawodu i podjęcia zatrudnienia w zawodzie zgodnego z zainteresowaniami. W celu sprecyzowania dalszych planów i sprawdzenia czy nasi wychowankowie idą w dobrym kierunku, wykonali test preferencji zawodowych.

Zainteresowanie chłopców było  wysokie chłopcy słuchali ale i aktywnie uczestniczyli w zajęciach :)

 

 

Opracowała:

Katarzyna Filip