Katyń 1940 - Pamiętamy

      8 kwietnia 2020 roku w naszym Ośrodku Samorząd Szkolny zorganizował uroczysty apel poświęcony 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zorganizowaliśmy go na korytarzu szkolnym w miejscu, gdzie widnieje gazetka upamiętniająca tę rocznicę.

   

   

       Apel rozpoczęliśmy  odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie przygotowali również krótką informację na temat mordu na polskich oficerach i polskiej inteligencji. Oddając cześć pomordowanym zapaliliśmy symboliczne świeczki. Apel zakończyła minuta ciszy.

   

   

 

Samorząd Szkolny

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Konkurs plastyczny „Podaj pomocną dłoń”

       Samorząd Szkolny wraz z panią Magdaleną Kuligowską zorganizował konkurs plastyczny „Podaj pomocną dłoń”. Konkurs zrealizowano w ramach prowadzonej w naszej szkole akcji „Nakręć się na wolontariat” propagującej idee wolontariatu. Prace wykonane przez naszych wychowanków zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Dla uczestników  konkursu zorganizowano ognisko z kiełbaskami.

   

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

REKLAMA NA RATUNEK Razem w walce z koronawirusem

       W dniu 2 kwietnia 2020 roku cała społeczność naszej placówki wzięła udział w akcji organizowanej przez Telewizję Polsat „Reklama na ratunek. Razem w walce z koronawirusem”. Wspólnie z wychowawcami  oglądaliśmy blok reklamowy, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc w zakupie sprzętu dla szpitali leczących ludzi zakażonych korona wirusem. Cieszymy się, że mogliśmy chociaż w taki sposób dołożyć „swoją cegiełkę”.

 

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

Sposoby na ten trudny czas

        Koronawirus rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Nie zwraca uwagi na wiek, płeć ani miejsce. Wszyscy czujemy się niezbyt pewnie. Wszyscy liczymy, że to nas nie dotknie.

   

       Musimy jednak sobie jakoś radzić, dlatego wolny czas spędzamy na różne sposoby.  Rozwijamy umiejętności i ćwiczymy cierpliwość. Ręcznie szyjemy poduszki i uczymy się wyplatać koszyki z papierowej wikliny.

   

        Chcemy ten czas wykorzystać na różne aktywności, na które w  normalnych warunkach nie ma zbyt dużo czasu. Mamy jeszcze wiele pomysłów i  na pewno je wykorzystamy na zajęciach w pracowni psychoedukacyjnej z p. Anią Wojtczak.

   

 

                                                                                                             

Opracował:

Wychowanek Jordan Hincke

Uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet

     Z okazji  Dnia Kobiet 8 marca odbyła się uroczysta akademia. Podczas akademii  przedstawiciele społeczności uczniowskiej w żartobliwej formie złożyli życzenia wszystkim Paniom. W imieniu pracowników życzenia złożył dyrektor Ośrodka p. Radosław Żyłowski. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego Panie zostały poczęstowane ciastem i obdarowane pamiątkowymi kartkami.

   

   

 

Opracował:

Leszek Grędziński

Narada Kuratorium Oświaty z Dyrektorami Szkół Powiatu Elbląskiego

      W dniu 6 marca 2020 r.  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczym w Kamionku Wielkim był gospodarzem ,,NARADY DYREKTORÓW SZKÓŁ POWIATU ELBLASKIEGO’’. Organizatorem tego spotkania było  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, delegatura Elbląg. Naradę rozpoczął przywitaniem przybyłych gości Dyrektor MOW p. Radosław Żyłowski.  Następnie jako  organizator i prowadząca spotkanie głos zajęła Pani Teresa Bednarz, Starszy Wizytator z ramienia Kuratorium Oświaty.

   

       Tematyka spotkania dotyczyła między innymi: nadzoru pedagogicznego, problematyki dotyczącej epidemii KORONAWIRUSA, przypomnienie zasad tworzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Kolejnym punktem narady było przedstawienie przez MOW prezentacji dotyczącej pracy szkoły w sytuacjach trudnych, mających miejsce w szkole a dotyczących agresji i uzależnień. Wiele czasu poświęcono dyskusjom dotyczących dobrych praktyk  realizowanych w szkolnictwie.

   

   

 

 

Dyrektor MOW

Radosław Żyłowski 

Wycieczka do zakładu produkcyjnego Meble Wójcik

     Nasi wychowankowie w ramach doradztwa zawodowego uczestniczą w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ,,Laboratorium – Mój Profil” którego opiekunem jest Pani Danuta Miszkowicz. Głównym celem  tego programu jest wspieranie uczniów w  klasie  VII i VIII SP w wyborze zawodu przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz włączenie pracodawców do współpracy.  Tym  razem nasi podopieczni mieli możliwość zwiedzić firmę produkującą  ,,Meble Wójcik”.

   

         Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z przedstawicielem firmy i doradcą zawodowym. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką firmy. Okazuje się, że firma nie identyfikuje się jako stolarnia a raczej produkcja tzw. taśmowa mebli. Najpierw doradca zawodowy uświadomił naszych wychowanków o warunkach zatrudnienia. Jakie kwalifikacje i wymagania oczekują od przyszłych pracowników oraz czego wymaga się już od zatrudnionych tam pracowników. Szczególnie podkreślano, że najlepszy pracownik to taki który chce pracować i podnosić swoje kwalifikacje. Pani kierownik podkreślała ważność zatrudniania na umowę o pracę oraz co dany pracownik  dzięki niej zyskuje. Następnie zapoznano nas z procedurami zachowania  bezpieczeństwa i ostrożności podczas zwiedzania hali produkcyjnej.  Tam zobaczyliśmy jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach, obsługę maszyn i komputerów. To było bardzo ciekawe doświadczenie tym bardziej, że część chłopców stwierdziło, że widzieli by się w takiej pracy. Myślę, że spore wrażenie wywarły same maszyny oraz wózki  widłowe na których poruszali się pracownicy. W wycieczce brała udział klasa VIII szkoły podstawowej tj. Daniel Rompca, Jakub Spasówka, Sebastian Szadzek, Kacper Niezgódka, Jakub Labudda, Kewin Wojciechowski,  Mariusz Rogała pod opieką Pani Katarzyny Filip- doradca zawodowy.

   

 

Opracowała:

Katarzyna Filip

Spotkanie z doradcą zawodowym

           W ramach doradztwa zawodowego w dniu 04.03.2020r. grupa VI  uczestniczyła w prelekcji z doradcą zawodowym  dotyczącej technik motywacji. Wychowankowie wykonali test motywacyjny oraz poznali  techniki efektywnego uczenia się. Chłopcy byli bardzo zaangażowani i zainteresowani, chętnie wykonywali poszczególne zadania. Poznali procesy zapamiętywania i skutecznego uczenia się matematyki jak i trudnych treści z języka polskiego. Znajomość sposobów na bardziej efektywne zapamiętywanie jest kluczowe dla poprawienia jakości nauki. Dzięki  tym technikom  angażuje się wyobraźnię oraz pracę obu półkul mózgowych. Poznali metodę wyobrażenia, skojarzenia oraz podstaw zapamiętywania. Jednak najważniejsze co nasi wychowankowie wynieśli z zajęć to nabycie umiejętności  uczenia się poprzez dobrą zabawę oraz podniesienia  poczucia  własnej wartości.  Nasi wychowankowie w teście wypadli rewelacyjnie. Brawo chłopaki!!!!

   

 

Opracowała:

Katarzyna Filip

Bieg Wilczym Tropem

        W dniu 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie został wykonany wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniej organizacji podziemia antykomunistycznego w Polsce po II Wojnie Światowej.

   

   

          W ramach obchodów tego dnia, po raz kolejny w Elbląskiej Bażantarni odbyła się VIII edycja Biegu Wilczym Tropem. Uczestniczyło w nim 14 wychowanków naszej placówki. Chcąc uczcić pamięć pomordowanych bohaterów wychowankowie przebiegli dystans 1963 metrów. I miejsce zajął Dawid Dybowski, II miejsce Jakub Taube, III miejsce Krystian Kollman. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowe medale i koszulki. Na mecie czekał na nas drobny poczęstunek w postaci przepysznej grochówki. Bardzo cieszymy się z udziału w tej imprezie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy choć w ten symboliczny sposób oddać cześć wszystkim, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę, zwłaszcza Żołnierzom Niezłomnym.

   

   

Opiekunowie: Anna Patyk-Rosiak, Bożena Szczodrowska, Mateusz Gagjew

 

Opracował:

Kacper Niezgódka -wychowanek gr III

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU - Inauguracja działalności

     W lutym 2020 roku nasza placówka przystąpiła do konkursu pod nazwą „Szkolny Klub Wolontariatu”. W realizację zadań wolontariackich zaangażowana będzie cała społeczność naszej szkoły.

   

            Wiadomo, że wolontariat z założenia to działania całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i wychowawców na rzecz ludzi potrzebujących różnorakiej pomocy.  Zadania podejmowane w ramach konkursu uczą szacunku, troski i tolerancji do drugiej osoby, uwrażliwiają na jej potrzeby. Nasi wychowankowie z pasją i ogromnym zaangażowaniem przystąpili do udziału w konkursie.

         

   

         Wykonali już pierwsze zadanie. W ramach zajęć gastronomicznych ugotowali zupę, którą po południu razem z Fundacją Teen Challenge i studentami EUHE rozdawali potrzebującym na dworcu w Elblągu.  Zorganizowaliśmy również apel szkolny, na którym psycholog naszego ośrodka – p. Ola Dyks-Łepek- zachęcała do udziału w wolontariacie opowiadając o korzyściach, jakie można osiągnąć pomagając innym, jak działalność wolontariacka rozwija osobowość, poszerza horyzonty, jest ważna i pożądana. Dzięki  niej w sposób pożyteczny i wartościowy można spędzić wolny czas.

Nasze motto:

„Życie nie tylko po to jest by brać!

Życie nie po to by bezczynnie trwać!

I aby żyć, siebie samego trzeba dać”

 

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska