Walentynki

No właśnie, niestety już po Walentynkach.  Jednak czy nie warto okazywać sympatii nie tylko 14 lutego?

      W tym roku  19 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wzięło udział w konkursie Walentynkowym ogłoszonym przez Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny. Panie Ola Dyks-Łepek i Anna Wojtczak zaprosiły  do  przygotowania kartek okolicznościowych tematycznie związanych z dniem 14-go lutego. Wychowankowie mogli korzystać z dowolnych materiałów plastycznych, nie było też ograniczeń dotyczących wybranej techniki czy formatu. Pełna swoboda w zakresie twórczych rozwiązań.

          Chętni wychowankowie  pod opieką swoich nauczycieli wykonali ponad dwadzieścia prac. Każda z nich miała swój indywidualny styl i w większości osobę, do której była kierowana. Stąd pomysł,  by każdy chętny mógł wysłać  wykonaną przez siebie walentynkę do wybranki swojego serca. I właśnie dlatego, do nagród dołączone zostały koperty ze znaczkami. Teraz już tylko czekać, by doszły do adresatek.

   

   

A oto uczestnicy i laureaci konkursu:

    I miejsce: Krystian Kollman,

    II miejsce: Jakub Taube,  Konrad Kłos, Mariusz Grabowski, Krzysztof Miszkiel,

    III miejsce: Dawid Kaliciński, Przemysław Pająk,  Mateusz Dąbrowski, Grzegorz Karasiński, Wiktor Jankowski,

    Wyróżnienia: Kamil Jażdżewski, Łukasz Karczewski, Kacper Wójcikowski.

 

Dziękujemy również za udział pozostałym wychowankom

i zapraszamy do aktywnego udziału w życiu placówki smile

                                                                                                   

Opracowała:

Anna Wojtczak

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym

     W dniu 20.02.2020 r. odbył się Turniej Finałowy w tenisie stołowym, poprzedzony eliminacjami we wszystkich klasach. Dwóch najlepszych zawodników z każdej klasy spotkało się w dwóch grupach  z których wyłoniła się czwórka finałowa. Wychowankowie grali systemem "każdy z każdym".

   

         Mistrzem Szkoły w roku szkolnym 2019/2020 został ponownie uczeń klasy Ib Mariusz Grabowski, II miejsce zajął uczeń klasy Ia Jakub Taube, III miejsce zajął uczeń klasy Ib Patryk Kowalik, IV miejsce zajął uczeń klasy Ic Sebastian Storonowicz.

Gratuluję zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom Mistrzostw.  Organizator turnieju: L.Grędziński

 

 

Opracował:

Leszek Grędzński

Trudne rozmowy na jeszcze trudniejsze tematy…

           14 lutego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim odbyło się spotkanie całej społeczności z osobą , która w 1985 roku była wychowankiem naszej placówki. Spotkanie zorganizowała pedagog A.Wojtczak w ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego.

         Takie spotkania nie są łatwe dla uczestników, niezależnie po której stronie zajmują miejsce. Pan Robert wiele w swoim życiu doświadczył. Rodzice, którzy borykali się ze swoimi problemami nie byli w stanie podołać obowiązkom i trudnościom. On sam jako dziecko był wychowankiem wielu placówek, które na swój sposób próbowały mu pomóc. Trudno było mu zaufać dorosłym, szukał akceptacji i przynależności. Akceptację znalazł wśród zdemoralizowanych starszych kolegów, którzy wykorzystywali go do np. włamań, kradzieży itp. Pił alkohol i stosował różne dostępne w tamtym czasie substancje odurzające i mocno się uzależnił.  Skończyło się to umieszczeniem w Zakładzie Poprawczym a potem Zakładem Karnym.

 

 

         To tylko fragment historii, którą usłyszeliśmy… dalsza część była znacznie trudniejsza i bardzo osobista.

Uczestnicy spotkania mogli na koniec zadać kilka pytań, m.in., czy trudno utrzymać abstynencję?, jak długo trwa jego abstynencja?, czy jego dzieci sprawiały mu problemy podobne do tych , które on stwarzał swoim rodzicom?, czy wybaczył swoim rodzicom?

                                                   Panie Robercie, dziękujemy!

 

Opracowała:

Anna Wojtczak

 

Wycieczka do teatru

      Nasi wychowankowie w ramach doradztwa zawodowego uczestniczą w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ,, Laboratorium –Mój Profil” . Głównym celem  programu jest wspieranie uczniów w  klasach VII i VIII szkoły  podstawowej w wyborze zawodu przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz włączenie pracodawców do współpracy.

   

   

         Tym  razem nasi podopieczni mieli możliwość zwiedzić Olsztyński teatr lalek. Naszą przygodę z teatrem rozpoczęliśmy od obejrzenia spektaklu pt. ,,Igraszki z Diabłem” . To był niesamowity występ, który zapamiętamy na długo. Tyle ile radości i emocji w nas wywołał, jest trudno opisać. Atmosfera była niesamowita a aktorzy byli w zasięgu reki. 

   

             Po przedstawieniu uczestniczyliśmy  w pogadance z przedstawicielką teatru która była pedagogiem teatralnym i opowiedziała nam szczyptę  historii teatru oraz zdradziła kilka sekretów powstawania lalek. Po rozmowie zwiedziliśmy zakątki teatru oraz  pracownię artystyczną gdzie wykonywane są ręcznie lalki występujące w spektaklach. W wycieczce brali udział uczniowie klasy VIII - Bartosz Rebajn , Kacper Tomiński, Daniel Rompca , Grzegorz Karasiński ,  uczniowie klasy VII -  Oskar Płoszaj , Adrian Jankowski, pod opieką Pani Danuty Miszkowicz oraz Katarzyny Filip.

                                                                                                                                                                                                               Opracowała:

Katarzyna Filip

Warsztatowe OCR

       Wychowankowie  grupy III uczestniczyli w organizacji oraz pomagali w sportowych zmaganiach osobom niepełnosprawnym. Warsztatowe OCR, czyli tor przeszkód dla osób niepełnosprawnych odbył się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elblągu. Jak zawsze nasi wychowankowie spisali się pozostawili po sobie dobre wrażenie oraz otrzymali zaproszenie na kolejną imprezę w kwietniu.

      
 
 
 
Opracował:
 
Andrzej Adamczyk
 
 
 
 

Projekt czytelniczy „Rozmowy między regałami”

           Podczas ferii zimowych rozpoczęliśmy w naszym ośrodku realizację projektu czytelniczego. W ramach przeprowadzonych zajęć zrealizowaliśmy zadania, które promowały czytelnictwo, pokazywały że czytanie książek uczy, bawi i pozwala w pożyteczny sposób spędzić wolny czas.

   

   

          Chłopcy wykonali przepiękne zakładki do książek, rozegrali turniej gier planszowych i wykonali grę edukacyjną z bibliotecznymi hasłami. Skorzystaliśmy również z przepisów naszych babć i upiekliśmy smaczne rogaliki oraz pizzę. W Bibliotece Publicznej w Pasłęku wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych w Izbie Historycznej oraz zajęciach czytelniczych o historii komiksu. Na kiermaszu książki, który odbywał się w bibliotece zakupiliśmy 3 nowe pozycje książkowe do biblioteki szkolnej. Odwiedziliśmy również filię nr 5 Biblioteki Elbląskiej, gdzie poznaliśmy nowe gry planszowe oraz zapoznaliśmy się z nowościami książkowymi.

   

   

          Przeprowadzone zajęcia pozwoliły miło i pożytecznie spędzić czas oraz uzyskać pewność, że biblioteka to dobre miejsce dla każdego człowieka.

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

Działalności Samorządu Szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

          Samorząd Szkolny współdziała z dyrekcją ośrodka, nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami placówki. Głównym celem Samorządu Uczniowskiego jest wpajanie uczniom-wychowankom demokratycznym norm współdziałania i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, ośrodka i środowiska ( nie tylko lokalnego). Działaniami Samorządu Uczniowskiego kieruje Bożena Szczodrowska przy ścisłej współpracy z Anną Wojtczak, która dba o oprawę plastyczną i dekoracje szkolne oraz Wojciechem Petryckim, Magdaleną Kuligowską i Arturem Podborowskim.

           W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z przyjętego wcześniej planu pracy. Wszystkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu integrację uczniów-wychowanków, uatrakcyjnienie życia szkolnego, zagospodarowanie czasu wolnego i zrobienie czegoś na rzecz innych. Do realizacji wielu zadań zapraszaliśmy i mobilizowaliśmy do większej aktywności całą społeczność naszej placówki.

          W bieżącym roku szkolnym zagospodarowano tablice na korytarzu szkolnym wykonując gazetki tematyczne związane ze świętami, rocznicami czy też bieżącymi zadaniami samorządu.

Zrealizowane zadania dotyczyły następujących kręgów tematycznych:

 1. Rozwijanie samorządu i aktywności uczniów-wychowanków:
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej,
 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w placówce (dla chłopców przebywających w ośrodku kolejny rok – przypomnienie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie ),
 • Organizacja i udział w akcjach rocznicowych, uroczystościach, akademiach na terenie szkoły i poza nią,
 • Pomoc koleżeńska i integracja środowiska uczniowskiego ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych,
 • Stała współpraca z dyrekcją ośrodka
 1. Realizacja zadań charytatywnych (nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą i działalnością na rzecz innych ):
 • Pomoc uczniom potrzebującym,
 • Pomoc ludziom starszym,
 • Zajęcia dla dzieci przedszkolnych – „Turniej Brązowego Kasztanka”,
 • Zajęcia dla dzieci starszych – lekcje przestrogi
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka do Powstańca” ( wykonanie kartek z życzeniami pozdrowieniami dla byłego powstańca, żołnierza AK i więźnia KL Stutthof – pana Piotra Łubieńskiego )
 • udział w 80. Rocznicy Pierwszego transportu do KL Stutthof ( wolontariat prace porządkowe na terenie byłego KL Stutthof ),
 • udział w akcji „Znicz” ( prace porządkowe i zapalenie zniczy na poniemieckim cmentarzu w Kamionku Wielkim ),
 • zgłoszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”,
 • TOLERANCJA TO JEST TO – akcja plakatowa w szkole,
 • Organizacja Dnia Życzliwości
 1. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
 • Sprzątanie terenu szkoły i terenu wokół niej,
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Rozpoczęcie akcji zbierania nakrętek
 1. Kultura spędzania czasu wolnego:
 • Gry, zabawy, konkursy, turnieje ( Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, turnieje gier planszowych, gra terenowa )
 • Udział w 13. Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych – spektakle teatralne, koncert muzyczny,
 • Grupowe wyjazdy do kina
 • Organizacja szkolnych Andrzejek, Mikołajek, Dnia Życzliwości,
 • Przygotowanie gazetki tematycznej „Zakaz marudzenia”
 • Współpraca z biblioteką szkolną (zachęcanie do czytania książek, akcje zbierania książek, wizyty w innych bibliotekach, udział w warsztatach czytelniczych, lekcje biblioteczne, Biblioteczny Klub Filmowy, pomoc w urządzaniu pomieszczeń biblioteki szkolnej )
 1. Obchody rocznic narodowych uroczystości szkolnych: przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz gazetek i dekoracji na korytarzu szkolnym
 • Witaj Szkoło!,
 • Wrześniowe rocznice ( Wrzesień 1939 PAMIĘTAMY, Wspomnienia czasów grozy niech się nigdy nie powtórzą )
 • Bohater ON – Kartka do Powstańca – gazetka o bohaterze – panu Piotrze Łubieńskim
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • „Czcimy pamięć zmarłych” (gazetka i akcja „Znicz” )
 • Akcja ‘Szkoła do hymnu”, wieczornica z okazji 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • Współorganizacja Wigilii w ośrodku – konkurs na świąteczny stroik, przygotowanie kartek świątecznych dla instytucji współpracujących z placówką
 • Realizacja zadań projektu „Stutthof – ja w miejscu pamięci” (gazetki tematyczne, warsztaty edukacyjne z wystawą „Każdy przybył z jakiegoś miejsca”, udział w ogólnopolskiej akcji „Bohater ON - Kartka do Powstańca”, udział w uroczystościach w Muzeum Stutthof z okazji 80 rocznicy pierwszego transportu do KL Stutthof, utrzymywanie stałej korespondencji z byłym więźniem KL Stutthof – panem Piotrem Łubieńskim, projekcje filmów historycznych i dokumentalnych )
 1. Promocja zdrowia, zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zachowań przestępczych:
 • Udział w prelekcjach, pogadankach i spotkaniach z przedstawicielami Policji, Żandarmerii, terapeutami, zespołem PP, wychowawcami klas
 • Apele szkolne dotyczące problematyki uzależnień
 • Udział w spotkaniu z uczestnikami grupy AA
 • Akcje plakatowe na terenie szkoły

 

          Zadania zaplanowane przez Samorząd Szkolny w I semestrze b.r. zostały zrealizowane. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w ich realizacji i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym semestrze.

           Poniżej zamieszczamy zdjęcia z Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego oraz z konkursu na świąteczny stroik.

   

 

    

 

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska

 

 

Wigilia 2019

               Jak każdego roku, w dniu 19 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystej Wigilii Bożego Narodzenia.Tym razem gospodarzem wieczoru była VI grupa wychowawcza.
 
   
 
          Nieletni pod kierunkiem Pani Katarzyny Filip wykonali dekoracje, Pani Anna Wojtczak przygotowała stroje do spektaklu, Pan Artur Podborowski z chłopcami zrobił szopkę, Pan Bogdan Malczyk, dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Utryski z Nadleśnictwa Elbląg zabezpieczył choinki do wystroju auli i scenografii do jasełek, które pod kierunkiem Pani Kamili Malczyk przedstawili wychowankowie grupy.
 
   
 
         Gościnnie w jasełkach wystąpiła Anielka Podborowska, która zachwyciła zebranych pięknym śpiewem i odegraniem roli Matki Boskiej. Goście występ chłopców przyjęli z zachwytem, dziękujemy za gromkie brawa i uznanie. Życzymy wszystkim radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus obdarzy Was wszelkimi łaskami. 
                                                                                               
 
 
 
  Wychowawcy i wychowankowie grupy VI

Próbny egzamin ósmoklasisty

    Uczniowie klasy ósmej w piątek 6 grudnia przystąpili do pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty. Jako pierwszy napisali test z języka polskiego.

Kolejne egzaminy:
z matematyki  w poniedziałek 9 grudnia oraz język obcy nowożytny - w środę 11 grudnia.

   

Egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym będzie w kwietniu 2020 roku.
Harmonogram egzaminów:

 • 21.04.2020 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
 • 22.04. 2020 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
 • 23.04.2020 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.


Dlaczego ten egzamin jest tak ważny?
Jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale jego wyniki są istotnym czynnikiem decydującym o przyjęciu do szkół średnich.

 

Opracowała:

Xymena Swatowska

 

Zwycięstwo w Warszawie! Nagroda Premiera RP dla MOW w Kamionku Wielkim

     Kolejny ogromny sukces odniosła grupa teatralna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim podczas XXIV Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR 2019”. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 04.12.2019 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

   

   

              „OSPAR” to prestiżowa impreza artystyczna organizowana przez środowisko akademickie Warszawy dla placówek opiekuńczych, wychowawczych, poprawczych środowiskowych i socjoterapeutycznych z całej Polski. W tegorocznym przeglądzie (po wstępnych eliminacjach ogólnopolskich) na warszawskiej scenie wystąpiło 28 zespołów artystycznych.

   

   

              W bardzo silnej konkurencji młodzi aktorzy z Kamionka Wielkiego, za spektakl „Kilka chwil urwanych z życia”, zdobyli I miejsce ze złotą statuetką OSPAR i Nagrodę Główną ufundowaną przez Premiera RP pana Mateusza Morawieckiego. Pan premier przekazał również zespołowi z Kamionka Wielkiego List Gratulacyjny. Zdaniem licznie zgromadzonej na widowni społeczności akademickiej, spektakl „Kilka chwil urwanych z życia” był najciekawszym z zaprezentowanych i wywołał najwięcej emocji i artystycznych wrażeń z uwagi na nowatorski sposób prezentacji scenicznej.

   

              Spektakl zrealizowany został w formie dramy teatralnej i składał się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono studium czterech przypadków różnego rodzaju relacji rodzinnych. Widz zobaczył jak postawa ojca wobec syna może wpływać na jego poczucie bezpieczeństwa, samoakceptację i system wartości. W improwizowanych dialogach wychowankowie pokazali różne możliwości wzajemnych relacji ojca i syna oraz ich konsekwencje w późniejszych sytuacjach życiowych. W części drugiej spektaklu – w sekwencji scen pantomimicznych z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym, młodzi aktorzy przedstawili w sposób symboliczny najważniejsze, decydujące sceny spektaklu. Duże znaczenie dla efektu artystycznego spektaklu miało również odpowiednie operowanie oświetleniem sceny.

   

              Spektakl zaprezentowany został również w dniu 05.12.2019 r. podczas konferencji „Skuteczni w pracy z agresywnymi uzależnionymi” w Kamionku Wielkim i tego samego dnia na powiatowej konferencji „Bezpieczna szkoła” w Pasłęku, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Pomimo ogromnego zmęczenia fizycznego i psychicznego, młodzi aktorzy z Kamionka Wielkiego podczas wszystkich występów dali radę i spisali się bardzo dobrze. Wszystkie trzy prezentacje spektaklu „Chwile urwane z życia” zostały owacyjnie przyjęte przez publiczność.

   

              Skład grupy teatralnej tworzyli: Jakub Bartnikiewicz, Przemysław Pająk, Kacper Pawlak,  Piotr Lewicki, Bartłomiej Rebajn i Adam Potoczek.

           Opiekunami artystycznymi grupy byli wychowawcy: Michał Basek i Bogdan Płocheć.

                                                              

                                                                        Dyrektor MOW Radosław Żyłowski