Przysposobienie do zawodu ślusarz - spawacz

PRACE WYKONYWANE PRZEZ UCZNIÓW III B GIMNAZJUM W KAMIONMU WIELKIM  NA ZAJECIACH  PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY ZAWODOWEJ.

 

Ślusarz to  jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Ślusarz potrafi:

 • wykonać elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;
 • wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania

naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;

Możliwości zatrudnienia:

 • zakładach produkcyjnych z różnych branż;
 • budownictwie;
 • usługach;
 • administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

Spawacz to osoba, która spawa (lub przecina) części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, wchodzące w skład maszyn, urządzeń, itp. Może wykonywać zadania zawodowe polegające na spawaniu i cięciu metali i ich stopów różnymi metodami oraz lutowaniu palnikiem gazowym. W zależności od technologii procesu spawa elementy bez dodawania lub dodając spoiwo.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego,
 • usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie,
 • przemysł metalowy,
 • stocznie, przedsiębiorstwa produkujące sprzęt wodny,
 • zakłady naprawcze infrastruktury transportowej,
 • zakłady rzemieślnicze.