Kierownictwo Placówki

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Dyrektor Szkoły

mgr Radosław Żyłowski

 

 

   Wicedyrektor do spraw wychowawczych

mgr Marek Misztal