Grupy Wychowawcze

Wychowawcy grup wychowawczych


GRUPA I

mgr Katarzyna Filip

mgr Adam Pieczko

mgr Sławomir Żukowski

mgr Michał Basek


Grupa III

mgr Anna Patyk - Rosiak

mgr Dawid Tryba

   mgr Cyprian Wójciak

mgr Bogdan Płocheć

mgr Mariusz Jarczewski
 

Grupa IV

 mgr Danuta Miszkowicz

mgr Magdalena Kuligowska

 mgr Wojciech Petrycki

 mgr Gerard Swatowski

 

Grupa VI

mgr Kamila Malczyk

mgr Artur Podborowski

mgr Bogdan Malczyk


Grupa VII

mgr Paweł Górny

mgr Mateusz Gagjew

mgr Milena Chryściuk

mgr  Piotr Rajkiewicz